• Numărul 3/2012 al revistei Nagyvilág [Lumea largă], o publicaţie de literatură universală din Ungaria, găzduieşte traduceri din operele unor scriitori im­portanţi ai literaturii universale contemporane. Dintre aceştia, îi amintim pe suedezul Tomas Tranströmer, laureatul Premiului Nobel pentru literatură în anul 2011; tânăra poetă germană Nora Bossong; Torgny Lindgren, unul dintre importanţii scriitori scandinavi, membru al Academiei Suedeze; sudanezul Tayeb Salih, autorul celui mai im­por­tant roman scris în limba ara­bă în secolul XX; profesorul norvegian Helge Rø­ning. În pa­gi­nile pu­blicaţiei apar îndeosebi autori care în scurt timp se vor bucura de traduceri ale volumelor proprii în limba maghiară. Astfel, este anunţată apariţia unei ediţii adăugite a unui vo­lum de poeme al lui Tomas Tranströmer, a unui roman de Torgny Lindgren şi a unui volum de studii despre Henrik Ibsen al lui Helge Røning. Pu­bli­carea unui fragment din romanul lui Tayeb Salih şi a unei părţi din studiul introductiv al acestuia, semnat de László Tüske, precedă ediţia în limba maghiară a operei marelui scriitor sudanez.
          De asemenea, în numărul curent al revistei putem găsi interviul acordat de Marta Petreu pro­fe­sorului de romanistică al Universităţii ELTE, Jenø Farkas, interviu care gravitează în jurul romanului Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului, oferind unele indicii pentru înţelegerea simbolurilor cifrate în acest roman al Câmpiei Transilvaniei.


(L. J.)

L.J.

Nagyvilág (Ungaria)

» anul XXIII, 2012, nr. 7 (266)