Premiile USR pentru anul 2011

Juriul Uniunii Scriitorilor din România, alcătuit din Dan Cristea (preşedinte), Paul Aretzu, Gabriel Coşoveanu, Nicolae Oprea şi Vasile Spiridon, întrunit în data de 16 iunie 2012, a decis premierea următoarelor cărţi şi a următorilor autori, pe baza nominalizărilor juriului desemnat pentru acestea:

I. Poezie
          GABRIEL CHIFU, Însemnări din ţinutul misterios, Cartea Românească
II. Proză
          ALEXANDRU VLAD, Ploile amare, Charmides
III. Critică
          MIHAI ZAMFIR, Scurtă istorie: Panorama alternativă a literaturii române, Cartea Românească/Polirom
IV. Teatru
          GELLU DORIAN, Confort Freud, Timpul
V. Premii speciale
          CASSIAN MARIA SPIRIDON, Despre barbari sau Invazia omului plat, Litera
VI. Debut
          GABRIELA GHEORGHIŞOR, Mircea Horia Simionescu: Dezvrăjirea şi fetişizarea literaturii, Muzeul Literaturii Române;

          ALEX GOLDIŞ, Critica în tranşee, Cartea Românească
VII. Traduceri
         DINU FLĂMÂND: Fernando Pessoa, Opera poetică, Humanitas Fiction
Premiul Fundaţiei Andrei Bantaş, acordat de juriul USR cu sprijinul financiar al Fundaţiei Andrei Bantaş:
          GEORGE VOLCEANOV, VIOLETA POPA şi HORIA GÂRBEA: W. Shakespeare, Opere, IV (Regele Ioan, Îmblînzirea scorpiei, Vis de-o noapte-n miezul verii), Paralela 45
VIII. Literatură în limbile minorităţilor naţionale
          EGYED EMESE, Briszéisz (roman), Erdélyi Híradó Kiadó
Premiul Naţional de Literatură
          NORMAN MANEA

***

Premiile USR pentru anul 2011

» anul XXIII, 2012, nr. 6 (265)