• Liviu Grăsoiu, Poeţi şi Poezie, Târgovişte: Ed. Bibliotheca, 2011. Încă din start, autorul ne întâmpină cu o mărturisire: „Comentarea poeziei a fost (şi a rămas) marea plăcere a criticii pe care am practicat-o vreme de 40 de ani“. Liviu Grăsoiu adună în volumul Poeţi şi Poezie tentative critice şi dialoguri cu autori invitaţi la emisiuni culturale de la radio, îmbinând apetenţa criticului pentru analiza istorico-literară şi receptarea liricii prezentului cu jurnalismul radio. Se pun astfel în evidenţă nuanţe, se aşază accente şi se aduce o pată de culoare bine-venită într-o literatură care îşi neglijează, nu o dată, mulţimea protagonişilor. În paginile cărţii, în care sunt texte scrise începând din 1971, se regăsesc nume precum: Ştefan Aug. Doinaş, Mihai Ursachi, Nicolae Prelipceanu, Monica Pilat, ÎPS Bartolomeu Anania ş.a. Volumul de faţă este o invitaţie făcută de L. Grăsoiu în a găsi, printre „bucuriile de ne înlocuit ale sufletului şi ale inimii“, acea satisfacţie pe care o putem obţine numai iubind şi înţelegând Poezia. (Amalia Lumei)

A.L.

Liviu Grăsoiu, Poeţi şi Poezie. Târgovişte: Ed. Bibliotheca, 2011

» anul XXIII, 2012, nr. 4 (263)