• Liliana Moldovan, Punerea pe gânduri, Târgu-Mureş: Ed. Nico, 2012. În esenţă volumul atrage atenţia asupra unei evidenţe: că părţi întregi ale culturii române actuale sunt active, chiar dacă insuficient receptate. Interviurile sunt numai una dintre modalităţile prin care această stare de fapt poate fi reparată, iar autoarea porneşte la drum, marcând părţi dintr-o geografie literară bogată în sugestii şi prezenţe. Printre figurile vizitate se numără autoarea pentru copii Elena Cesar von Sachse, graficianul şi regizorul Alexandru Pecican ş.a. Avantajul abordării dialogale îl constituie prospeţimea, caracterul viu al profesiunilor de credinţă, senzaţia de pătrundere în atelierul artistului. (Amalia Lumei)

A.L.

Liliana Moldovan, Punerea pe gânduri, Târgu-Mureş: Ed. Nico, 2012

» anul XXIII, 2012, nr. 4 (263)