Intimitatea amfiteatrelor: Ipostaze din viaţa privată a universitarilor „literari“ se intitulează cartea dlui LUCIAN NASTASĂ (Cluj: Ed. Limes, 2010), o cercetare de tip academic asupra „academicilor“. Cartea este structurată pe ritmurile biologice mari ale vieţii umane, devenite criterii sociologice: dragostea, căsătoria, viaţa în cuplu, criza cuplului (dacă este cazul, precum şi recăsătorirea), soţia profesorului universitar, descendenţii; iar un capitol aparte tratează celibatarii; de asemenea, este descrisă „locuirea“ universitarului şi apoi moartea. Volumul cuprinde un material documentar vast şi acoperă sfîrşitul secolului al XIX-lea şi primele două treimi ale secolului al XX-lea. Materialul este structurat, cu largheţe, nu numai pe teme, ci şi cronologic. Extrăgîndu-şi informaţia mai ales din literatura memorialistică, autorul prezintă cazurile de obicei dintr-o sursă unică, astfel încît, pe situaţiile concrete, nu lipseşte o marjă de relativitate sau chiar de inexactitate în situaţiile înfăţişate. Aflăm, din această carte, cum s-a prezentat, în mare, viaţa universitarilor români (mai ales bărbaţi, căci, pentru perioada cercetată, puţine femei au putut deveni profesori universitari), cum şi-au întemeiat viaţa de familie, care erau moravurile şi cu anume care consecinţe au fost ele uneori încălcate. Dincolo de intenţia ei ştiinţifică de a face o altfel de istorie, fapt oricînd bine-venit şi în mare parte realizat, cartea se citeşte cu interes, ca o colecţie de istorioare despre universitarii-literaţi. Nu chiar precum o biografie credibilă a acestora, pentru că de multe ori biografia reală a unora dintre universitarii prezentaţi în carte a fost totuşi diferită, fiind necesare resorturi explicative mai complexe decît cele folosite de autorul  aceastui tom. Fără legătură cu materia volumului este o parte a concluziei, şi anume aceea care atacă înfăţişarea de astăzi a universităţilor româneşti. E o modă să ataci astăzi sistemul şcolar din România, universităţile în special, fără discriminare, ca şi cum toate ar fi la fel şi de egală valoare. Criticii sistemului de învăţămînt de astăzi se lasă purtaţi de un elan eroic, declanşat de presă în principal – şi cu toţii o fac ca şi cum ar fi ieşit dintr-un sistem de învăţămînt extraterestru şi impecabil. (M. P.)

M.P.

Lucian Nastasă: Ipostaze din viaţa privată a universitarilor „literari“. Cluj: Ed. Limes, 2010

» anul XXIII, 2012, nr. 4 (263)