O carte masivă (398 de pagini) de documente literare publică distinsul scriitor George Mirea: Scrisori literare, interviuri, dedicaţii, note, autografe către şi de la... George Mirea, Bucureşti: Ed. RawexComs, 2011. După cele două volume ale memoriilor sale, apărute acum cîţiva ani, documentele literare publicate în acest volum întregesc portretul unui om care şi-a dedicat viaţa culturii româneşti. Ca fost redactor la radio, dl Mirea a cunoscut marile personalităţi ale literaturii române, de la Alexandru Philippide şi Al. Rosetti la Rosa del Conte sau Noica şi Adrian Marino. Multe scrisori date acum tiparului provin de la scriitori transilvăneni, cum sînt Teofil Răchiţeanu sau Ioan Ţepelea. (E. F.)

E.F.

George Mirea: Scrisori literare, interviuri, dedicaţii, note, autografe către şi de la... George Mirea, Bucureşti: Ed. RawexComs, 2011

» anul XXIII, 2012, nr. 4 (263)