Comunicat

          În zilele de 6 şi 7 martie 2012, au avut loc şedinţele Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor şi, respectiv, Consiliului USR, conduse de preşedintele Uniunii.
          A fost avizată execuţia bugetară pe anul 2011. A fost prezentată de către preşedinţii de filiale situaţia încasării cotizaţiei pe anii 2010 şi 2011. S-a luat în discuţie stabilirea unor reguli pentru cheltuirea fondurilor din cotizaţii. Au mai fost analizate relaţia la zi cu partenerii usr, procesele pe rol şi cazurile editorilor, membri ai usr, care nu achită taxa de timbru literar. A fost modificat regulamentul Turnirului Poetic, la care vor participa în 2012 trei filiale ale usr, şi s-au stabilit laureaţii Festivalului „Tudor Arghezi” de la Tîrgu-Jiu, la care premiile sînt finanţate de USR.

***

Comunicat USR din 6-7 martie 2012

» anul XXIII, 2012, nr. 3 (262)