Eugen B. Marian

          Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă tristeţe decesul prozatorului şi traducătorului EUGEN B. MARIAN, unul dintre decanii de vîrstă ai Uniunii.
          Eugen B. Marian s-a născut la 21 iunie 1921, la Bucureşti. A urmat cursuri la Liceul „Matei Basarab“ şi la Facultatea de Drept, absolvită în 1947. A lucrat ca ziarist la Timpul şi Rampa, apoi ca redactor la secţia de scenarii a Studioului Cinematografic „Al. Sahia“ şi la secţia de limbă spaniolă a Redacţiei emisiunilor pentru străinătate a Radiodifuziunii Române (1954-1989).
          Debutează în Tribuna poporului (1944). După câteva traduceri realizate în colaborare cu Paul B. Marian, publică singur traducerea romanului Serenada de James Cain (1945). Colaborează cu povestiri, schiţe umoristice, recenzii, interviuri, traduceri etc. la Contemporanul, Flacăra, La Roumanie d’aujourd’hui, Tribuna României, Cinema, Luceafărul, România literară, Licurici şi Urzica.
          A scris scenarii radiofonice, cărţi pentru copii, piese de teatru. A avut o intensă activitate de traducător. A tradus, adaptînd uneori şi pentru teatrul radiofonic, opere de García Lorca, Buero Vallejo, Ben Jonson, Marivaux, Bernard Shaw, Dickens, Conan Doyle, Lewis Caroll, Albert Camus, John Steinbeck, Mark Twain etc.
          Prin dispariţia lui Eugen B. Marian, literatura română suferă o considerabilă şi dureroasă pierdere.