Scrisori

 

Minerva Chira

Doar atîta lumină mai rămăsese, numind zarea aceluiaşi apus,
Cîtă să descifrez „Scrisoarea“ lui Turner (Tate Gallery). Au promis,
au şi adus
Dicţionar sărac, risipeam – ca-ntr-un sfîrşit din plăcere –
mărgăritare
Recitire – răstigniri din întîia oară, cu fiecare

Uneori, rîvnind chinul, ancoram pe ţărm de liane –
Deschideri amînate, copleşirea presupunerilor, dorinţe de-a
nimeri în capcane
Parfum şi licoare voiam poetul în „Gama dragostei“ de Watteau
(National Gallery), el să iasă învingător
Celălalt spărgea oglinzi în ape apoi cerşea la fiecare nor

Valul se juca de-a ascunselea – le-nchideam desfăcîndu-le din nou
Cu sfiala cînd ai desprinde membrana care ţine captiv fătul, puiul
în ou
Noapte, soare-n odaie, vulcani visau sentinţe ce se amînă
Cu cîte guri şi cîţi ochi se-apleca strigătul peste mine: neştiută
fîntînă?

 

Minerva Chira

Scrisori

» anul XXIII, 2012, nr. 2 (261)