Comitetul Director al USR

          În ziua de 11 ianuarie 2012 s-a întrunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor, şedinţa fiind condusă de preşedintele Uniunii.
          Comitetul a discutat propunerile făcute de fililalele usr pentru participanţii la Festivalul de la Neptun din iunie 2012 şi a stabilit un calendar cu principalele evenimente ale USR pentru anul în curs. A fost definitivat proiectul colocviului privind romanul românesc contemporan şi au fost discutate posibilităţile de sprijinire de către USR a principalelor proiecte organizate de filiale. Comitetul a analizat şi răspuns la cererile curente adresate Uniunii.
          Comitetul a luat în discuţie modul în care s-a făcut decontarea subvenţiilor pentru revistele USR şi stabilirea unor norme în această privinţă pentru anul 2012, raporturile dintre USR şi partenerii săi, situaţia caselor de odihnă, inclusiv tarifele pentru Casa Scriitorilor de la Neptun pentru anul curent.
 

***

Comitetul Director al USR

» anul XXIII, 2012, nr. 1 (260)