Radu Lupan

          Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă a cunoscutului traducător şi eseist RADU (Raymond) LUPAN. Scriitorul s-a născut la Galaţi, la 23 martie 1920. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. A lucrat ca redactor la Contemporanul, a predat la Catedra de limba engleză a Universităţii Bucureşti, a fost redactor-şef la Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate şi la ESPLA. A fost un traducător extrem de activ din limba engleză şi nu numai. A tradus din operele lui Graham Green, Ernest Hemingway, Fr. Dürrrenmatt, W. Faulkner, John Dos Passos, G. Bernard Shaw, George Orwell şi ale multor altora. Radu Lupan a publicat şi eseuri despre literaturile engleză şi americană, un roman şi un volum de versuri, care s-a bucurat în epocă de un semnificativ succes: Ca şi cum (1980). A fost secretarul Secţiei de traduceri a Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti şi membru pentru mai multe mandate în Consiliul Uniunii Scriitorilor.
Prin dispariţia lui Radu Lupan, lumea literară românească suferă o dureroasă pierdere.