Ştefan Bolea 

 

schopenhaueriana

câmpia sângerează mac şi-n liniştea firavă a dimineţii
întunecata poftă de a fi dispare şi chinul vrerii se destramă ca un vis

Ştefan Bolea

schopenhaueriana

» anul XXIII, 2012, nr. 1 (260)