Un lingvist romantic

Bianca Dumitrescu

            Autor şi coautor a numeroase volume, Ilie Rad a avut anul acesta o nouă iniţiativă editorială. Volumul Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan: Scrisori şi interviuri, ediţie îngrijită, prefaţă, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, indice de nume de Ilie Rad, cu un Argument de acad. Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei Române, Cluj-Napoca: Editura Tribuna, 2011.
            În Argument, acad. Marius Sala laudă ideea profesorului Ilie Rad: „Acest volum le completează pe cele trei de Memorii (1976-1979) şi volumul lui Valeriu Mangu, De vorbă cu Iorgu Iordan (1982). El aduce în actualitate figura şi caracterul maestrului meu, într-un moment în care personalitatea lui a fost pusă în discuţie“.
            Volumul aduce în atenţie cele 24 de scrisori primite de către autor de la marele om de cultură Iorgu Iordan şi cele trei interviuri realizate în diverse circumstanţe. În Prefaţă, Ilie Rad arata cum a început relaţia lui cu lingvistul Iorgu Iordan, care este rolul scrisorilor în conturarea portretului marelui savant şi cum a reuşit să obţină cele trei interviuri. De asemenea, explică în detaliu conţinutul scrisorilor şi clarifică unele sintagme ale lui Iorgu Iordan, pe care cititorii le-ar putea înţelege greşit.
            Conţinutul propriu-zis al cărţii este împărţit în două capitole: primul conţine scrisorile, explicate cu ajutorul notelor de subsol, iar cel de-al doilea cuprinde interviurile, care încep cu o scurtă prezentare a circumstanţei în care s-au produs. Fiecare subcapitol este denumit de Ilie Rad după cea mai importantă idee a corpului scrisorii sau a interviului, procedeu care stârneşte curiozitatea şi interesul cititorilor.
            Dacă imaginea lui Iorgu Iordan este sobră şi dă impresia de duritate, din interviuri aflăm că era un om răbdător şi blând, care considera că valoarea umană supremă este omenia: „Cel mai mare om de ştiinţă, scriitor sau artist îşi pierde în ochii mei stima şi respectul la care are dreptul, dacă nu e şi Om“. De asemenea, un lucru pe care îl descoperim încă din Memorii şi care este, prin acest volum, stabilit definitiv îl constituie faptul că soţia lingvistului a fost cea mai importantă persoană din viaţa sa şi că, deşi nu pare, „prin temperament, eu [Iorgu Iordan] sunt mai degrabă un romantic“.

 

Bianca Dumitrescu

Un lingvist romantic (Ilie Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan: Scrisori şi interviuri. Cluj-Napoca: Editura Tribuna, 2011)

» anul XXII, 2011, nr. 12 (259)