I. Negoiţescu: scrisori către Radu Stanca
[I]

Dragă Radule,
Cluj, 3 August 1946

            Am aşteptat mereu răspunsul tău la ultimul meu mesagiu, dar văzând că nu mai vine (nu te-ai coborât oare încă din munţi?) anexez eu aceste rânduri la scrisoarea lui Deliu1. Amicul nostru comun a plecat ieri pe neaşteptate la Arad şi mi-a lăsat mie în grijă să-i pun răvaşul la cutia poştală.
            După cum poţi citi şi în scrisoarea Deliului, „tratativele“ au început şi ele au un caracter foarte serios, din moment ce partea cealaltă a convocat pentru noi, alaltăieri d. a., o şedinţă specială. Rectorul2, cei doi Decani şi Deliu cu mine. Nu ştiu ce vor hotărî până la urmă (acum ei sunt în discuţii cu „partidul“3) dar ne-au primit foarte favorabil şi cu vădită satisfacţie, spre deosebire de întrevederea ultimă (acum două săptămâni) ce am avut-o cu Lapedatu4 – acest monstru păşunist, care s-a purtat de-a dreptul jignitor. Monstrul – după cum ţi-am comunicat, cred – pune în cumpănă întregul nostru Cerc cu acea insignifianţă patentă, oarecarele Motogna5, cărei insignifianţe îi acordă în fundul sufletului mai mult credit şi mai convinsă simpatie decât nouă.
            Eu cred că e foarte bine că acţionăm aşa, fiindcă pe lângă faptul că în actuala situaţie e singura modalitate de a ne salva grupul activ, pe de altă parte (ceea ce nu prezintă mai mică importanţă!) e şi singura modalitate de a ne ridica preţul în sânul propriului nostru partid. Căci, neangajându-ne politic propriu-zis în noua orientare (colaborarea noastră va fi foarte prudentă), vom menţine legătura esenţială cu F.6, iar faţă de actuala conducere a partidului, care ne jigneşte şi ne desconsideră, rămânem în „răceala“ pe care noi aici am început a o practica de câteva luni, de când am renunţat la orice activitate politică militantă. În protestul meu tacit, eu nici nu am mai participat la nicio şedinţă în acest răstimp, lipsă de altfel viu comentată.
            Se pare că vom scoate, aşadar, un săptămânal literar-artistic-social, în care noi să deţinem conducerea propriu-zisă şi partea literar-artistică. Eu am propus ca în conducere să fie şi un comunist (probabil Ioanichie7), fiindcă astfel legătura cu oficialitatea e mai sigură şi mai fecundă. Săptămânalul, care are obligaţia de a nu face opoziţie regimului şi de a susţine idei înaintate fără ştampilă politică şi de partid (acestea din urmă privesc partea socială, de care nu noi vom răspunde – iar în ce priveşte literatura, preopinenţii noştri sunt de acord că noi, „lovinescieni“, ne aflăm pe o poziţie înaintată).
            La începutul săptămânii viitoare voi avea o nouă întrevedere cu factorii răspunzători şi, dacă acordul se va perfecta, voi pleca cu unul din decani sau chiar cu rectorul la Bucureşti, spre a aranja condiţiile materiale (în care se cuprind atât cele care privesc salarizarea la hebdomadar cât şi cele ale Revistei Cercului), direct la Ministerul Propagandei.
            Săptămânalul va fi o publicaţie a Ardealului, în care noi vom şti să adunăm toate colaborările care ne interesează.
            Într-unul din drumurile Bucureştiului (probabil la cel de întoarcere), vreau să mă opresc la Sibiu, la tine. Activitatea ar urma să înceapă la 1 Septembrie şi atunci va trebui să te muţi şi tu la Cluj – căci fără tine nu-mi mai pot imagina noul sezon!
                     Scrie-mi grabnic! I. Negoiţescu

p.s. În „Tribuna Transilvaniei“ care apare la Buc[ureşti], un oarecare M. C. (pare inteligent) laudă mereu Cercul. Până acum am văzut aceasta în trei numere diferite.


Note
1. Cerchistul Deliu Petroiu. (Nota ed.)
2. Emil Petrovici, rectorul Universităţii clujene. (Nota ed.)
3. Adică, cu comuniştii. (Nota ed.)
4. Alexandru Lapedatu (1876-1950),  profesor de istorie veche românească la Universitatea din Cluj. Academician. Fost senator şi deputat liberal, fost ministru al Cultelor şi Artelor. (Nota ed.)
5. Victor Motogna (1885-1948), istoric, publicist, conferenţiar la Universitatea din Cluj. Fost senator naţional-ţărănist. (Nota ed.)
6. Probabil Mihail Fărcăşanu, liderul tinerilor liberali, cu puţină vreme înainte de spectaculoasa lui evadare din România. Prozator, sub pseudonimul Mihail Villara. (Nota ed.)
7. Cerchistul Ioanichie Olteanu. (Nota ed.)

I. Negoiţescu

Scrisori către Radu Stanca [I]

» anul XXII, 2011, nr. 12 (259)