Ion Cristofor


Doamne, tu nu ai nevoie de slavă
 
Doamne, tu nu ai nevoie de slavă
dar eu în faţa cerului stau
şi piatra de rugăciuni o tocesc
cu genunchii cucernici ca Rahila, Avraam şi Essau.
 
Sub cerul tău de sticlă bat mătănii
la picioarele tale neîncetat mă prostern
viaţa e doar pulbere, umbră şi fum
ca grăunţele-n sită gânduri negre mă cern. 

Ion Cristofor

Doamne, tu nu ai nevoie de slavă

» anul XXII, 2011, nr. 11 (258)