Ileana Mălăncioiu

Doarme Ieronim

Doarme Ieronim cu capul pe braţele mele
Şi cu ochii deschişi, e tîrziu
Şi mi-e frică să-i scot braţele de sub cap
Şi e linişte şi m-aplec către el.

Ai un ochi de sticlă, Ieronim,
E puţin mai albastru decît celălalt
Şi puţin mai rotund şi puţin mai adînc
Şi are valuri în el, ca icoanele vechi.

În centrul lui stă golul, asemenea pupilei,
Şi pare-n urma plînsului şi este
Atît de rece că încep să tremur:
Ieronim, mi-e frică, scoală-te, Ieronim.

Dar el stă mai departe cu capul pe braţele mele
Şi doarme cu ochii deschişi şi visează
Că nu se mai trezeşte şi strig către voi:
Linişte, vă rog, linişte, doarme Ieronim.


Dorme Ieronim

Dorme Ieronim con la testa sulle mie braccia
E con gli occhi aperti, è tardi
E ho paura di togliergli le braccia da sotto la testa
E c’è silenzio e mi piego su di lui.

Hai un occhio di vetro, Ieronim,
È un po’ più azzurro dell’altro
Anche un po’ più rotondo e un po’ più profondo
Ed in esso ci son delle onde, come le vecchie icone. 

Al suo centro rimane il vuoto, simile alla pupilla,
E sembra aver pianto ed è
Così freddo che inizio a tremare:
Ieronim, ho paura, svegliati, Ieronim.

Ma egli continua a stare con la testa sulle mie braccia
E dorme con gli occhi aperti e sogna
Di non svegliarsi più e grido verso di voi:
Silenzio, vi prego, silenzio, dorme Ieronim.

                     Traducere în italiană de Danilo de Salazar

 

Ileana Mălăncioiu

Doarme Ieronim/Dorme Ieronim

» anul XXII, 2011, nr. 9 (256)