Premiile pe 2010 ale Filialei Cluj a USR

Poezie
ION POP, Litere şi albine, Cluj-Napoca: Ed. Limes
ION MUREŞAN, cartea Alcool, Bistriţa: Ed. Charmides
ALEXA GAVRIL BÂLE, Făptura, Baia Mare: Ed. Scriptorium/Archeus
ZUDOR JÁNOS, Jónás és a mérték, Cluj-Napoca: Ed. Erdélyi Híradó
 

Proză
RADU MAREŞ, Când ne vom întoarce, Cluj-Napoca: Ed. Limes
DORA PAVEL, Pudra, Iaşi: Ed. Polirom
LEON-IOSIF GRAPINI, Memorialul cetăţii, Cluj-Napoca: Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă
TATIANA DRAGOMIR, Casa aurită, Cluj-Napoca: Ed. Limes
MÓZES ATTILA, Zsibvásár, Cluj-Napoca: Ed. Erdélyi Híradó; Budapesta: Ráció Kiadó
MARIA VAIDA-VOEVOD, Azilul Regilor, Bucureşti: Ed. Multi Press International

Critică, istorie literară, eseu, publicistică
ŞTEFAN BORBÉLY, Pornind de la Nietzsche, Cluj-Napoca: Ed. Limes
MIRCEA POPA, De la Est spre Vest, Cluj-Napoca: Ed. Eikon
DÁVID GYULA (coord.), Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, vol. 5/1 şi 5/2, Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum Egyesület;  Cluj-Napoca - Bucureşti: Kriterion
GHEORGHE PÂRJA, Livada cu prieteni, Baia Mare: Ed. Proema
Teatru, teatrologie
CORNEL UDREA, Să ştergi praful de pe lumină, Cluj-Napoca: Ed. Napoca Star

Debut
ANCA HAŢIEGAN, Cărţile omului dublu, Cluj-Napoca: Ed. Limes
NICOLAE BERINDEIU, Radu Petrescu: Corpul şi textul, Cluj-Napoca: Ed. Limes

Traduceri
GABRIELA LUNGU, Margaret Mazzanini, Venit pe lume, Iaşi: Ed. Polirom, şi Alberto Moravia, Cei doi prieteni, Bucureşti: Ed. Art
ION CRISTOFOR, Poeţi din Tunisia, Cluj-Napoca: Ed. Napoca Star

Carte despre Cluj
OVIDIU PECICAN şi IRINA PETRAŞ, Clujul în legende, Cluj-Napoca: Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă

 

***

Premiile pe 2010 ale Filialei Cluj a USR

» anul XXII, 2011, nr. 7 (254)