Premiile USR pentru anul 2010

În ziua de 8 iunie 2011, juriul USR, ales în şedinţa de Consiliu din ianuarie 2011 şi compus din Al. Dobrescu, Andrei Terian, Paul Cernat, Gellu Dorian şi Mircea Bârsilă, a acordat premiile pentru cărţi apărute în 2010 şi Premiul Naţional de Literatură. Ceremonia a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti.

Debut
SORIN DESPOT, apasă, Ed. Cartea Românească

Literatură în limbile minorităţilor naţionale
LIUBINCA PERINAŢ STANCOV, Exerciţii pentru un soare postum (poezii, limba sîrbă)

Poezie
ION MUREŞAN, cartea Alcool, Ed. Charmides

Proză
RADU MAREŞ, Cînd ne vom întoarce, Ed. Limes

Critică şi istorie literară, eseu
MIHAI DINU, Un alt Bolintineanu – gînduri despre natura poeziei, Ed. Spandugino

Traduceri din literatura universală
RAREŞ MOLDOVAN: THOMAS PYNCHON, Curcubeul gravitaţiei, Ed. Polirom

Premiul Fundaţiei „Andrei Bantaş“ (traduceri din limba engleză)
DOMNICA DRUMEA şi PETRU ILIEŞU: ALLEN GINSBERG, Howl şi alte poeme, Ed. Polirom

Premii speciale (publicistică, memorii, jurnale etc.)
ANDREI OIŞTEANU, Narcotice în cultura română: Istorie, religie şi literatură, Ed. Polirom
ION VIANU, Amor intellectualis, Ed. Polirom

Premiile pentru dramaturgie şi literatură pentru copii şi tineret nu s-au acordat.

Premiul Naţional de Literatură pe anul 2010
GABRIEL DIMISIANU

 

***

Premiile USR pentru anul 2010

» anul XXII, 2011, nr. 7 (254)