O prietenie: Lucian Blaga – Cezar Petrescu

           

În acest mai 2011 s-au împlinit 90 de ani de la apariţia la Cluj a primului număr al revistei Gândirea, cea mai prestigioasă şi cea mai arătoasă din punct de vedere grafic revistă de literatură din Transilvania interbelică. Apariţia ei a fost rodul strădaniilor unui grup de intelectuali clujeni, grupaţi în jurul ziarelor Voinţa (Cezar Petrescu, Gib I. Mihăescu, Adrian Maniu, Lucian Blaga) şi Patria (Ion Agârbiceanu, D. I. Cucu), care încă la 10 august 1920 au înfiinţat Societatea Anonimă „Literatura“, cu scopul de a tipări cărţi şi a edita o revistă literară. Acest lucru se realizează abia la 1 mai 1921, când iese pe piaţă primul număr, sub conducerea lui Cezar Petrescu. Unul dintre colaboratorii de frunte ai revistei, a cărui importanţă va creşte mereu pe parcurs, de unde şi dorinţa de a-l avea mereu în paginile publicaţiei, a fost Lucian Blaga, scriitor mult iubit şi apreciat de public. De aceea, Cezar Petrescu, mai în toate epistolele ce le va schimba cu poetul Poemelor luminii, va insista pentru noi colaborări, între cei doi instituindu-se un schimb constant de scrisori de-a lungul anilor. În epistolarul pe care-l publicăm aici, şi care se află în păstrarea Bibliotecii Academiei Române, vom putea decela câteva dintre aceste relaţii, care vor continua şi în anii când poetul se va refugia pentru un timp la Lugoj, spre a se pregăti în vederea carierei diplomatice.

Cei doi scriitori s-au cunoscut la începutul anului 1920, când proaspătul absolvent al Facultăţii de Filosofie din Viena se va stabili la Cluj, intrând în redacţia ziarului Voinţa, unde a devenit coleg cu cei doi tineri gazetari veniţi aici de la Bucureşti, Cezar Petrescu şi Gib I. Mihăescu, la care se va adăuga mai apoi şi Adrian Maniu. Ei vor forma un grup destul de compact în 1921, când a avut loc la Cluj Congresul Sindicatului Presei din Ardeal şi când câţiva dintre ei au intrat în organele de conducere ale acestuia. Cezar Petrescu s-a numărat printre cei dintâi care au semnalat şi comentat pentru public apariţia celui de al doilea volum de poezii al lui Blaga, Paşii profetului, şi tot el a vorbit de apariţia „misterului păgân“ Zamolxe, după cum Blaga a făcut, la rândul său, o propagandă susţinută în favoarea revistei Gândirea, în paginile căreia a remarcat cu deosebire prozele semnate de C. Robul, alias Cezar Petrescu.

Bunele relaţii dintre ce doi continuă şi în anii în care Lucian Blaga se refugiază în oraşul soţiei, la Lugoj, spre a se pregăti pentru viitoarea carieră diplomatică. Acum Blaga scrie, în paginile revistei Banatul de la Timişoara, despre succesele literare ale anului 1926, între care aşază şi volumul de nuvele al lui Cezar Petrescu, Drumul cu plopi, scris în parte în perioada clujeană, şi care s-a bucurat şi de un premiu din partea Ministerului Artelor. Acum lui Blaga i se pare că ar fi rândul său pentru a se bucura de un premiu pentru Eonul dogmatic, lucru pe care Cezar Petrescu îl şi declară într-un articol în Cuvântul. Un amănunt cu totul special priveşte informaţia pe care scrisoarea lui Blaga ne-o aduce privind relaţia lui cu D. I. Cucu, în urma faptului că acesta l-a criticat în paginile revistei Cosânzeana. Prima sa reacţie a fost aceea de a da o ripostă imediată denigratorului, pe care ar fi dorit-o apărută în paginile Cuvântului. Cezar Petrescu a amânat însă publicarea ei şi Blaga s-a arătat de acord cu gestul său.

Scrisorile adresate de Lucian Blaga lui Cezar Petrescu contribuie în mod neîndoielnic la îmbogăţirea datelor pe care le deţinem până la ora de faţă despre cei doi scriitori.

 

Mircea Popa


[I]

12 martie 1923, Cluj
Dragă Cezare, îţi trimit o poezie pentru nr-ul de Paşti. Dacă nu-ţi place, scrie-mi, îţi trimit alta. Alătur şi o fotografie pentru prospect. Săptămâna viitoare – cred – voi veni la Bucureşti. Ce e cu fotografia lui A. C. Popovici? Mi-o tot cere familia.
La revedere, Lulu


[II]

Dragă Cezare,
Am obiceiul să mă înstrăinez de propriile-mi volume. Îndată ce apar în volum, nu-mi plac bucăţile mele de literatură.
Pentru „Delta“ trimit pe „Pan“. Apoi te rog să tai din colecţia „Gândirea“ următoarele trei: 1. „Călugărul bătrân îmi şopteşte din prag“ (apărută anul trecut cam la 1 april); 2. „Un om s-apleacă peste margine“ (toamna târziu); 3. „Din cer a venit un cântec de lebădă“(acum de curând). Ţi le-aş trimite în copie, dar nu le am. Nici „Gândirea“ n-o am. La aceste poezii ţin deocamdată foarte mult şi cred că sunt destul de traductibile.
Cu toată dragostea, 
Blaga
Când vii la Cluj?


[III]

[Bilet de carton verde]
Eşti invitat la ora 71/2, astăzi, duminecă, la Capşa de Blaga pentru a lua masa împreună

[IV]

[Carte poştală cu adresa: Cezar Petrescu, „Gândirea“, Bucureşti]
Dragă Cezar,
Te rog trimite-ţi-mi un bilet de tren dacă ai. Pentru soţia mea care vrea să călătorească la Lugoş. Aş cruţa 1.000 lei. Îndată după Paşti o să-ţi trimit ceva pentru „Gândirea“.
 
[V]

31 mart. 1925, Lugoj
Dragă Cezare,
îţi sunt foarte mulţumitor de grija ce mi-o porţi. Îţi răspund în câteva cuvinte: la noul ziar nu e esclus să lucrez, dar acum nu pot. Am început la „Adevărul“ o serie de articole, care trebuiesc isprăvite şi altele multe. Îmi rezerv dreptul să mă decid mai târziu, peste două-trei luni pentru „Cuvântul“. Banii ţi-i aduc eu la Bucureşti săptămâna viitoare, când ţi-aduc şi ceva pentru „Gândirea“, ale cărei propuneri se acceptă cu bucurie. Să mi se trimită „Gândirea“ aici, nu la Cluj.
Cu librarul Ţăranu de-aici, am să vorbesc. Cred însă că se trimit prea multe exemplare la Lugoj: bănăţenii citesc şi mai puţin decât ardelenii.
Salutări tuturor, cu drag, Blaga
Cu mulţumiri şi toată dragostea, Blaga


[VI]

18 oct. 1926
Dragă Cezare,
Abia azi (18 oct.) îţi primesc scrisoarea. La Bucureşti te-am căutat de câteva ori, dar nu erai de găsit. Ai făcut foarte bine că n-ai publicat notiţa aceea în „Cuvântul“. Ştii, Cucu mă tot bâzăie de la o vreme – şi într-un moment de enervare –, voiam să-i dau peste nas. Dar bine că ai reţinut notiţa!
Pe voi nu sunt supărat deloc (tu ştii că eu nu mă prea supăr!), fiindcă sunt sigur că nu purtaţi nici o vină. Totuşi, satisfacţia o aştept.
La „Gândirea“ colaborez dacă pleacă micii iresponzabili care în orice clipă vă pot face şi vouă (ţie şi lui Crainic) acelaş bucluc. Prietenia noastră e prea veche decât să se sguduie din pricina unor fleacuri ca astea!
La 1 noiembrie e vorba să plec la Varşovia. Dacă pleci la Paris, sper să stăm în mai deasă corespondenţă. Şi e foarte probabil să vin să te văd pe vreo două săptămâni – la primăvară!
Poezie n-am dat „Gândirei“, fiindcă nu aveam nici una publicabilă. Toată vara şi toamna am lucrat la o nouă piesă în cinci acte şi la un studiu de filosofie. Dar puţină răbdare şi vor veni şi poeziile.
La sfârşitul săptămânii mă întorc la Bucureşti. Te îmbrăţişez cu toată dragostea, 
Lulu


[VII]

[Vedere cu Bursa din Paris]
[Adresa:]Paris,  D. Cezar Petrescu, comuna Avereşti, jud. Roman, Roumanie
30.VII.1928
Când să ne vedem odată cu toţii în cetatea frumuseţii? Ridică două pahare de rosé generos în surâsul acestei perspective, Lucian Blaga, Nichifor Crainic

p.s. Nu uita nuvela şi Pimenul. N. C[rainic].


[VIII]

Berna, 27 mai 1932
Scumpe Cezar,
După cum mă cunoşti nu prea am obiceiul să mă îmbulzesc la concursuri de premii literare, citesc însă în ziare despre o nouă reglementare a premiului naţional şi am impresia că aş avea oarecare drept ]să-mi prezint candidatura cu faimosul şi necunoscutul meu „Eon dogmatic“. În adevăr, dacă se ţine seama de cărţile apărute de la premiera ta încoace, cred că această carte merită oarecare atenţiune. Şi cum cărţile tale apărute în răstimp nu mai pot fi premiate, deoarece te găseşti în comisie, îndrăznesc pentru bunele şi prieteneştile sentimente ce au existat totdeauna între noi să te rog să-mi sprijineşti candidatura. Critica a fost foarte elogioasă, dar cum probabil nu ai urmărit-o, îţi alătur câteva ecouri. Sprijineşte-mă, dragă Cezare, căci s-ar putea întâmpla să-ţi fac şi eu vreun foarte meritat serviciu.
Cu dragostea şi prietenia de totdeauna, Blaga

[Anexă: o pagină dactilo: critica despre „Eonul dogmatic“ de Lucian Blaga: N. Crainic, Ş. Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Paul Zarifopol, D. D. Roşca, Const. D. Ionescu]

 

Mircea Popa

O prietenie: Lucian Blaga – Cezar Petrescu

» anul XXII, 2011, nr. 7 (254)