Ileana Mălăncioiu


          Spune-mi tu, tată

E toamnă, e senin,
Prin fereastra mea se vede pădurea
Cu frunzele roşii
Care nu peste mult au să cadă
Şi eu mă uit la ele
Cum atîrnă
Ca limbile unui popor
De spînzuraţi.
Spune-mi tu, tată,
Ce e cu poporul acesta
Şi de ce stă el în fereastra mea
Şi scoate limba la mine.

 

Dimmi tu, padre

È autunno, è sereno,
Attraverso la mia finestra si vede il bosco
Con le foglie rosse
Che tra non molto dovranno cadere
E io le guardo
Penzolare
Come le lingue di un popolo
Di impiccati.
Dimmi tu, padre,
Cos’ha questo popolo
E perché si ferma alla mia finestra
E mi fa la linguaccia.

Traducere în italiană de Danilo De Salazar

Ileana Mălăncioiu

Spune-mi tu, tată / Dimmi tu, padre

» anul XXII, 2011, nr. 6 (253)