In memoriam Fănuş Neagu

          Uniunea Scriitorilor din România şi Asociaţia Scriitorilor Bucureşti anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă marţi, 24 mai 2011, a marelui prozator Fănuş Neagu, membru al Academiei Române. În perioada decembrie 1993-1996 a fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti. În noiembrie 1993 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar în 2001 a devenit membru titular.
          În anul 1954, Fănuş Neagu a debutat cu povestirea Duşman cu lumea, în revista Tînărul scriitor. În anul 1960 are loc debutul editorial, cu volumul de povestiri Ningea în Bărăgan, volum retipărit în 1964 sub titlul Cantonul părăsit. A mai publicat numeroase romane, între care de un mare ecou s-au bucurat Îngerul a strigat şi Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, precum şi culegeri de povestiri. În anul 1985 i s-au jucat piesele Echipa de zgomote la Teatrul Majestic şi Olelie la Teatrul Naţional din Bucureşti, iar în anul 1993, la Teatrul Naţional din Bucureşti şi la Teatrul Naţional din Timişoara, piesa Casa de la Miezul Nopţii sau Paiaţa soseşte la timp.
          Fănuş Neagu a fost un reputat cronicar sportiv, cronicile sale, adunate şi în volume, avînd un deosebit succes în perioada în care a susţinut rubrici de sport. Alte volume de largă notorietate ale lui Fănuş Neagu au fost Cărţile cu prieteni, în care a adunat portretele unor confraţi.
          Prin dispariţia lui Fănuş Neagu, literatura română şi viaţa noastră literară suferă o dureroasă şi ireparabilă pierdere.

Horia Gârbea

In memoriam Fănuş Neagu

» anul XXII, 2011, nr. 6 (253)