P R O G R A MUL COLOCVIULUI


Sîmbătă, 11 iunie
09.30  – Deschiderea oficială a lucrărilor Colocviului cu tema LITERATURA FARA FRONTIERE?
EXIL – EXIL INTERIOR – EXIL ÎN PROPRIA LIMBĂ (Hotel President Mangalia)
Comunicări – prima sesiune – Moderator: NICOLAE MANOLESCU
 Haim NAGID – Cele patru exiluri interne ale mele: Origini româneşti, ideologia ebraica, credinţa regligioasă, expluzarea postmodernistă 
 Dagmar DUSIL – Pluralitatea  patriilor şi a limbilor în exil
 Horia GÂRBEA – Exilul – condiţia firească a existenţei artistului
 Ronny SOMECK – „Nu mă împuşcaţi – nu sunt decât pianistul“
 Leo BUTNARU – Literatura fără frontiere? – Exil – Exil interior – Exil în propria limbă
 Alex. ŞTEFĂNESCU – Scriitori întemniţaţi

DEZBATERI
11.30 – 12.00 – pauză de cafea
12.00 – 14.00 – Comunicări – sesiunea a doua
 Ardian-Christian KUCIUK – O gramatică a exilului. Nebănuitele căi ale Donaţiilor
 Ruxandra CESEREANU – Exilul Interior
 Monica Savulescu VOUDOURI – Literatura fără frontiere
 Andrey GRITSMAN (New York) – Poet în exil: aproximativ secolul 21
 Bujor NEDELCOVICI – Scriitorul şi exilul
 George SZIRTES – Exilul ca ascultare, poetul în limba secundă
 Marlena BRAESTER – Distanţare şi continuitate: Între două chei "Sol", am ales cheia "Fa"

DEZBATERI

***

P R O G R A MUL COLOCVIULUI din 11 iunie

» anul XXII, 2011, nr. 5 (252)