Poeme pentru proiecte (I):

Recuperarea revoluţiei

  

Ion Bogdan Lefter

 

Ana Blandiana, Eugen Bunaru, Dan Mircea Cipariu, Denisa Comănescu, Simona Constantinovici, Ioan Crăciun, Şerban Foarţă, Florin Iaru, Petru IlieŞu, Ion Monoran, Bogdan O. Popescu, Nicolae Prelipceanu, Cornelia Maria Savu, Cassian Maria Spiridon, Costel Stancu, Moni Stănilă, Liviu Ioan Stoiciu, Robert Şerban, Marcel Tolcea, Varujan Vosganian, Manifest. 20.rEvoluţie, coordonator de proiect: Dan Mircea Cipariu, Timişoara: Editura Brumar,  2009, 100 p.

 

Pe lîngă cărţile de literatură aşa zicînd „obişnuite“, cu lucruri noi scrise de autori autohtoni, traduceri din străini, ediţii din clasici şi celelalte, fluxul apariţiilor editoriale include de multă vreme şi volume de un tip mai special – sau de tipuri speciale: ocazionale, aniversare, comemorative sau prilejuite de evenimente varii. Rare altădată, blocate ori controlate politic în perioada comunistă, asemenea tipărituri au devenit din ce în ce mai frecvente de două decenii încoace şi mai ales în ultimii ani, de cînd şi tehnologiile de pregătire pentru tipar şi de imprimare au evoluat spectaculos, iar industria respectivă oferă soluţii de producţie multiple şi facile.

Din tipologia categoriei aleg acum trei culegeri recente de versuri publicate pentru a însoţi proiecte publice de promovare a poeziei. Exemplele se pot uşor înmulţi: de pildă, cu volumele lansate de Uniunea Scriitorilor în fiecare vară, cînd se ţine Festivalul internaţional de literatură de la Neptun; sau cu elegant-experimentala carte cu poeţi şi cu poeme, cu coperţi cartonate, legată cu şnur maro, editată de Andrei Bodiu în toamna lui 2007, pentru Maratonul internaţional de poezie desfăşurat sub egida aspro, în Capitala Culturală Europeană din acel an, Sibiu. Cărţi de păstrat apoi în bibliotecă. Alte „ocazionale“ îşi consumă utilitatea cu ocaziile respective...

 

Manifest.20.rEvoluţie a apărut în decembrie 2009, la împlinirea a două decenii de la schimbarea de regim politic de la finele lui 1989. E o culegere cu tot atîţia autori cîţi ani scurşi de atunci, douăzeci, fiecare prezent cu cîte trei texte. Ideea a fost aceea a constituirii unui fond de mărturii poetice, completate cu evocări vizuale şi lansate public nu doar la figurat, în formula ştiută a prezentărilor de librărie şi a lecturilor în spaţii publice, ci şi la propriu, prin aruncarea de „manifeste“ cu textele respective din elicopter, deasupra Timişoarei! De ce acolo – se înţelege de la sine. Tot în „punctul 0“ al Revoluţiei Române s-a şi alcătuit şi tipărit cartea, la Brumar, drept care, iarăşi firesc, predomină autorii locali: Bunaru, Simona Constantinovici, Crăciun, Foarţă, Ilieşu, Monoran, Moni Stănilă, Şerban, Tolcea – şi-l putem adăuga, din proximitatea geografică, şi pe reşiţeanul Costel Stancu (nouă plus unu: jumătate din total). Intenţia iniţială: „Manifest.20.rEvoluţie este un proiect multiart ce îşi propune să recupereze cele mai subiective fragmente, fotograme şi şabloane vizuale din decembrie 1989. 20 de poeţi români contemporani mărturisesc prin textele lor trăirea pe viu a Revoluţiei române“ (din explicaţiile programatice aşezate în fruntea volumului, p. 5). De dimensiunea vizuală a proiectului s-a ocupat pictorul, graficianul, artistul multimedia Mihai Zgondoiu. Înaintea spectactaculoasei mizanscene timişorene, cartea fusese lansată la Iaşi (doar la figurat, fără elicopter!), ulterior şi la Bucureşti, cu participarea cîte unui grup de poeţi din sumar, invitaţi să-şi citească textele în faţa publicului. Iniţiatorul întregii întreprinderi a fost Dan Mircea Cipariu, cunoscut poet şi unul dintre cei mai dinamici organizatori de proiecte culturale din România ultimilor ani. L-a secondat Robert Şerban, şi el poet, pe deasupra timişorean şi editor la Brumar. Instituţional, Manifest...-ul a fost derulat de Asociaţia euro culturart, în colaborare cu entităţi publice şi independente din cele trei oraşe, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti. Un bun exemplu de construire inteligentă a unui eveniment literar şi „multiart“ în jurul unuia politic şi istoric, de mare impact naţional. Nu în ultimul rînd, rămîne în urmă o carte.

Multe texte din sumar sînt remarcabile şi – fireşte – impresionante. Unele par compuse ca urmare a invitaţiei de participare, altele, nu puţine, sînt scrise mai demult, imediat după revoluţie sau în interval. E cazul – de pildă – al versurilor lui Ion Monoran, dispărut dintre noi în 1993 şi a cărui prezenţă simbolică era obligatorie în proiect, ca poet-stindard al revoltei timişorene din decembrie 1989. Textele lui Şerban Foarţă (un triptic, Troiţa, şi Micul ecraniu (sic!) – deci, de fapt, două sau patru la număr) sînt datate 1990-1992. Petru Ilieşu a oferit pentru culegere trei secvenţe din volumul său România Post Scriptum, publicat în 1998. Unul dintre poemele Denisei Comănescu e datat chiar prin titlul său, Noiembrie 2009 – notaţie a unei întîlniri, la Viena, cu un tînăr artist român multimedia interesat de revoluţie: strînge imagini din 1989 în care apar femei, gest interpretabil ca încercare psihanalizabilă de regăsire a identităţii materne de către un „copil al revoluţiei“, chiar dacă se va fi născut – poate – un pic înainte; final tulburător, sugerînd sacrificiul care a dat viaţă unei noi generaţii eliberate: „Într-un singur fragment de asfalt/ o explozie de păr blond/ acoperă chipul“ (p. 20)...

 

Text publicat iniţial on-line,

în revista virtuală ArtActMagazine/www.artactmagazine.ro, nr. 94,

17 noiembrie 2010.

 

Ion Bogdan Lefter

Poeme pentru proiecte (I): Recuperarea revoluţiei (Manifest. 20.rEvoluţie, coord.: Dan Mircea Cipariu, Timişoara: Editura Brumar, 2009)

» anul XXII, 2011, nr. 5 (252)