Cronica unui plagiat

 
           În noiembrie 2008, Editura Adevărul a editat opera Memorii de Lev Tolstoi, în două volume, în traducerea lui Gheorghe Stanca, sub pseudonim Ghenadi Strungar. Având în vedere faptul că Editura Adevărul încheiase cu Gheorghe Stanca  un contract pentru opera în cauză, prin care Gheorghe Stanca cesiona Editurii drepturile de autor asupra traducerii realizate, Editura Adevărul a fost pusă în postura ingrată de a apăra în instanţă interesele sale şi totodată cele ale „traducătorului“ Gheorghe Stanca, contrar evidenţelor şi convingerii intime a corpului editorial al Editurii.           Evident, „traducerea“ lui Gheorghe Stanca era un plagiat. Opera plagiată aparţine renumitei traducătoare Janosi Jeanina-Maria, cu pseudonimul Janina Ianoşi, opera fiind editată sub denumirea de Jurnal de Lev Tolstoi, în două volume, în trei ediţii începând cu anii 1975-1976, cu prefaţă şi note de Ion Ianoşi. Paternitatea Dnei Janina Ianoşi asupra operei Jurnal, vol. i-ii, de Lev Tolstoi, este un fapt incontestabil.            Editura Adevărul recunoaşte paternitatea Dnei Janina Ianoşi asupra operei şi totodată recunoaşte toate drepturile sale decurgând din calitatea de autor al operei. Pe această cale, corpul editorial al Editurii Adevărul îşi exprimă regretul cu privire la situaţia creată şi o asigură pe Dna Janina Ianoşi de deplina sa consideraţie.   (Text apărut în ziarul Adevărul,

luni, 11 aprilie 2011, Supliment A2, p. 41)

***

Cronica unui plagiat

» anul XXII, 2011, nr. 4 (251)