In memoriam Ion Pecie

 

        Uniunea Scriitorilor din România şi Filiala Craiova anunţă cu durere că în 23 martie 2011 s-a stins – după o grea şi îndelungată suferinţă – criticul şi istoricul literar Ion Pecie. Născut la 13 iunie 1951 în localitatea Slobozia-Popeşti, judeţul Argeş, a urmat şcoala în localitatea natală, liceul la Piteşti (1966-1970), iar Facultatea de Filologie, Secţia română-franceză, la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca. A făcut parte din colectivul de redacţie al revistei Echinox, în paginile căreia a debutat cu comentarii critice, în 1975.      fost profesor de limba şi literatura română la Liceul Industrial din Mizil, apoi la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi“ din oraşul Târgu-Cărbuneşti. În 1990 ajunge profesor la Liceul „Tudor Vladimirescu“ din Târgu-Jiu.Activitatea scriitoricească începută la Echinox a fost continuată la o serie de reviste culturale din ţară (Tribuna, Ramuri). A mai publicat în Gorjul literar, Hyperion, Steaua, Transilvania, Vatra, Viaţa românească, Literatorul, Observator cultural, România literară, ş.a. Ion Pecie a fost membru titular al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova.A debutat editorial, relativ târziu, cu lucrarea Romancierul în faţa oglinzii (Cartea Românească, 1989), o culegere de eseuri critice. A doua carte, Meşterul Manole. Mari prozatori ai lumii: Creangă, Sadoveanu, Rebreanu (Viitorul Românesc, 2001), constituie un exerciţiu critic de mare savoare pe marginea unor opere clasice. Ultima lucrare a criticului şi istoricului literar, Phallussiada sau epopeea iconoclastă a lui Ion Creangă (Ed. Măiastra, 2010), reia o mai veche preocupare şi pasiune, interpretarea într-o nouă cheie a operei clasicului.  Horia Gârbea 

Horia Gârbea

In memoriam Ion Pecie

» anul XXII, 2011, nr. 4 (251)