Un nou proiect editorial Polirom:

Seria de autor Marta Petreu 

Editura Polirom lansează o nouă serie de autor, dedicată poetei şi eseistei Marta Petreu, ce reuneşte în aproape 15 volume atît studiile, eseurile ori ciclurile de poeme deja cunoscute publicului, cît şi lucrări inedite.

Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului aduce în literatura română un personaj memorabil: Mària, o ţărancă din Cîmpia Transilvaniei, care, neîmplinită în iubire şi în viaţă, ajunge să-şi renege şi să-şi blesteme propriile vlăstare. Ca o pînză de păianjen în miezul căreia se află această mamă terifiantă, familiile Sucutărdean şi Vălean îşi ţes existenţele într-o istorie de un veac. Apocalipsa pe care o aşteaptă în orice clipă o parte dintre membrii milenarişti ai clanului, rigorile religioase şi sărăcia adusă de colectivizare croiesc caractere de excepţie şi destine asemenea.

Apocalipsa dupa Marta reuneşte toate poeziile publicate în volum de Marta Petreu între anii 1981 şi 2006: Aduceţi verbele (1981), Dimineaţa tinerelor doamne (1983); Loc psihic (1991); Poeme neruşinate (1993); Cartea mîniei (1997); Apocalipsa după Marta (1999); Falanga (2001); Scara lui Iacob (2006).

Cioran sau un trecut deocheat, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, reconstituie, minuţios şi documentat, circumstanţele filosofice şi istorice care l-au dus pe tînărul Cioran la o opţiune politică extremistă şi analizează insolita sa combinaţie de idei – de extremă dreaptă legionară şi de extremă stîngă bolşevică –, aducînd dovezile despărţirii de trecutul său „deocheat“.

 

Seria a fost lansată la Bucureşti în 30 martie a.c., la Cafeneaua critică, condusă de criticul literar Ion Bogdan Lefter. La lansare au fost prezenţi Silviu Lupescu, directorul Editurii Polirom, şi conducerea Editurii Polirom. Cele trei cărţi au fost prezentate de criticii literari Andreea Drăghicescu, Irina Georgescu, George Neagoe şi Emanuel Ulubeanu.

 

***

Un nou proiect editorial Polirom: Seria de autor Marta Petreu

» anul XXII, 2011, nr. 4 (251)