Alte cuvinte

 

prin spectrul cosmic

fumegă portrete

alunecă paşi,

în pulsul cuvintelor

tăcerea.

uitarea

prin giulgiuri

împrăştie

fărâme de sticlă

peste marginea prafului,

ecoul mă picură pe trepte

rosteşte sentinţe

într-o sferă diafană,

din valuri cenuşa se revarsă

izbind promisiuni,

în obscur

descopăr

alte cuvinte.

  

***

mă întorc în noaptea şoaptei

cu trupul deşirat

în cuvinte.

picur lumină

în vântul sfârtecat

crimele nopţii

mă prind.

În lanţuri

făptura

Sorana Ionaşanu

Alte cuvinte

» anul XXI, 2010, nr. 11 (246)