Poeme de Iancu Grama

calibru inestetic 

precum o întoarcere într-o sumeriană cu reproducerea unui sunet care înfioară 

şi se aduc din motivele risipite

   

una câte una sunt imprimate pe bucăţi de argilă 

uneori există acea satisfacţie morbidă cu un calibru inestetic 

sau cum fac ei dintr-o cuirasă forma unei opinteli când totul se termină 

înăuntru

 

blocaţi între alunecări  

se termină brusc şi are proptirea într-o ramă putredă 

uneori există strângerea sau recuperarea improvizată 

alteori un exemplu poate ceda unei neglijenţe sau cum fac ei 

opun simptomelor bucăţi contorsionate şi se alătură unor secvenţe  

care disociază întregul lăuntru 

există un paramforial o dejecţie de suprafaţă iar cei care-ar trebui 

să restituie sunt blocaţi între alunecări 

 

dispunere care împietreşte orice încercare

poate-i surâsul sau poate-i scoaterea dintre adeveriri 

este o cicatrice şi un cromatom care se ascunde un fapt înaintea zvântării 

iar palmele tale se întâlnesc după ce-au vărsat întregul nisip 

şi există o mare implozie înăuntrul straturilor 

un eveniment readus în atenţia tuturor iar despre răsucire se vorbeşte mereu 

cu o forţă care neagă depăşirea realităţii şi încă se numără cu o 

dispunere care împietreşte orice încercare

 

 

în spatele mersului către umbră 

existenţa norilor cu mult deasupra piramidelor 

o rămânere care priveşte în spatele mersului către umbră 

şi sunt forme aducătoare de timp mohorât iar dintr-o singură eventualitate apar contingenţe 

cu deschidere către necunoscutele aşezări o existenţă dură cum stau ei 

şi privesc malurile abrupte un răspuns evaziv cu contrazicerile 

într-o neaşteptată înviorare

 

 

stâlp care mijloceşte înţelenirea 

spre exemplu aduce în pumn imaginea unei şarpante şi se retrage într-o nevăzută inflorescenţă 

sunt momente când reapare o lumină înăuntrul unde înlăturarea-i pe margine 

iar dintr-o confuzie apare un stâlp care mijloceşte înţelenirea 

de mai multe ori o octavă-i aşezată pe-o creastă cu sprijinul unei măsuri 

care iese dintre arcadele goale

 

 

descoperitor de amprente 

o străbatere lentă cu aşteptarea pe dosul frunzelor 

un descoperitor de amprente cu detaşarea în subsolul cavernelor 

şi sunt înşiruite pretinsele consecvenţe cu luări care împrumută 

dintre stadiile enumerate iar înspumarea îşi are deosebirile ei unghiulare 

la sfârşitul singurei traversări

 

 

diapazon uitat 

dragostea de pana care lasă urme adânci într-o şoaptă 

există o suprafaţă mai mult lungă decât lată şi se desprind forme 

ale îngrozirii deasupra pomostinelor un readus dintr-o străveche mântuire 

o redeschidere cu patru etaje şi cu o etajeră ascunsă 

o rectificare cu un adaos smuls dintr-o etichetare simbolică 

iar cei din pamfucia dezleagă apropierea şi rânduiesc îngrădirea 

pe un diapazon uitat

 

 

lângă urmele unei înşeuări 

un fotozilier o terasare are povârnirea pe două laturi şi se măsoară 

întregul ecartament prin linii suprapuse 

se văd extremităţile vreo câteva restanţe iar singurii vizitatori 

sunt aduşi dintr-o răpusă comuniune 

există forma unui anunţ permanent o dislocare are conturul unei 

plecări imediate iar lângă urmele unei înşeuări se resimte înlăturarea 

care are destăinuirea pe partea opusă staţiei de epurare

   înverzirea sporadică  

spun adevărul în şoaptă şi tac neîntrerupt încă o dovadă a eligibilei distanţări 

şi există peste tot mărunte sunete apropiindu-se cu teamă 

uneori sunt acoperiri strâmte este ca într-o rămânere mută se aşteaptă  

o revenire precum ruperea dintr-o înverzire sporadică 

un subterfugiu îşi modifică unghiul vederii iar ultimul anahoret 

are aceeaşi nelinişte