Cuvânt de încheiere al rectorului Andrei Marga

 

Doamnă Cancelar Federal Angela Merkel,

 

          Sunt în asentimentul întregii audienţe mulţumindu-vă din toată inima pentru discursul inaugural pe care l-aţi rostit în Aula Magna a acestei universităţi. Primul meu gând este să vă mărturisesc că, în măsura în care Universitatea „Babeş-Bolyai“ omagiază şi onorează personalitatea şi contribuţiile Dumneavoastră de pondere istorică, în aceeaşi măsură universitatea noastră se simte onorată să vă poată considera de acum înainte parte a istoriei ei.

          Ştim prea bine că, între îndatoririle politicianului de anvergură, ca şi ale profesorului şi cercetătorului de calibru, se află aceea de a da impulsuri. Discursul Dumneavoastră a dat, cu siguranţă, impulsuri decisive în multiple direcţii. Studenţii, profesorii şi cercetătorii se simt mai încurajaţi să-şi apropie limba germană şi fertila cultură de limbă germană. Întreprinzătorii au putut găsi noi imbolduri să investească şi să se desfăşoare în Transilvania. Studenţii şi-au putut da seama de importanţa crucială a proiectului european pentru noile generaţii şi se simt încurajaţi, prin autorizata Dumneavoastră voce, să lucreze în perspectiva unei Europe a performanţelor competitive. Profesorii şi-au putut da seama de profunzimea angajamentului Dumneavoastră şi al autorităţilor germane în favoarea educaţiei. Dumneavoastră aţi pus, Doamnă Cancelar Federal, educaţia în prim-planul programului guvernului pe care îl conduceţi. Putem spune, ca profesori responsabili, că România, la rândul ei, este sustenabilă numai ca ţară a culturii, a inovaţiei şi reformelor competente, conduse de politicieni oneşti, care părăseşte poziţia de coadă a Europei. În discursul Dumneavoastră, orice cetăţean român găseşte un stimulent la reflecţie şi acţiune luminată. Fiecare universitate din jurul nostru, şi poate din Europa, găseşte în discursul Dumneavoastră, ca exponent de prim-plan al politicii Germaniei şi Uniunii Europene, o confirmare şi un stimulent puternic la reforme şi înnoire, pentru a câştiga în competiţiile timpului nostru.

          Nietzsche a spus: „Speranţa este un mult mai mare stimulent al vieţii decât un noroc oarecare“. Pot să vă confirm, Doamnă Cancelar Federal, că prezenţa Dumneavoastră aici şi acum, discursul Dumneavoastră au deşteptat o mare speranţă.

          Ne despărţim greu de aceste clipe istorice pentru Universitatea „Babeş-Bolyai“. Mulţumindu-vă, încă o dată, din toată inima şi în numele celor de faţă, exprim speranţa, Doamnă Cancelar al Germaniei, Angela Merkel, că acest discurs va fi doar primul aici, într-o serie ce va continua.

          Vă mulţumesc!

 

***

Cuvânt de încheiere al rectorului ANDREI MARGA

» anul XXI, 2010, nr. 10 (245)