Fapte diverse, stiluri de viaţă  

Corina Anghel Crişu

  

Există cărţi pe care mi-aş fi dorit să le fi scris, după cum există cărţi pe care mi-aş fi dorit să le fi trăit, să fi putut călători în locul naratorului în timp şi în spaţiu, analizând şi comparând mentalităţi şi proiectând o gamă largă de emoţii: aşezându-mă într-un colţ de cafenea newyorkeză, participând la un colocviu dedicat francofoniei la Moscova sau petrecând o zi în celebra bibliotecă a cărţilor rare de la Bloomington.  

Sugestiv intitulată Şocurile cotidianului (Bucureşti: Ideea Europeană, 2008), cartea Marianei Neţ este o asemenea carte-periplu, care merită trăită. Cod al bunelor maniere, jurnal de călătorie, volum de meditaţii şi reflecţii, cartea reprezintă „o analiză nepretenţioasă“ a vieţii noastre cotidiene, „a mentalităţilor care se materializează în stiluri de viaţă“, a stilurilor de viaţă care „pot fi reconstituite, cel mai bine, din fapte diverse, din întâmplări mărunte, care încremenesc clipa“ (p. 6). Extrăgându-şi esenţa din multiplele faţete ale realului, mesajul cărţii este deosebit de actual, referindu-se la şocurile pe care suntem nevoiţi să le suportăm în ultimele decenii, adaptându-ne vremurilor dominate de internet şi telefonie mobilă.  

Naratorul este un om-bibliotecă, un erudit care cunoaşte câteva limbi străine, care se simte acasă în capitalele Europei, care a scris zeci de articole şi cărţi de renume în domeniul studiilor culturale şi al filosofiei limbajului; în fine, avem de-a face cu cineva pentru care scrisul reprezintă reflexul unui mod de a analiza fiecare fapt cotidian prin prisma unor vaste cunoştinţe culturale. În acelaşi timp, imaginea bibliotecarului lui Arcimboldo de pe coperta cărţii ne apare ca un memento al unui stil de viaţă pe cale de dispariţie.  

Conţinutul eclectic al cărţii este împărţit în trei secţiuni având titluri cu rezonanţe culinare – Crud, Gătit şi Asezonat –, fiecare în parte cuprinzând o serie de observaţii, relatări şi microeseuri despre călătoriile autoarei prin oraşele lumii, întâmplările inedite petrecute în diverse muzee, biblioteci şi săli de concerte. Scrise în ultimii zece ani, eseurile din prima secţiune reiau tabletele săptămânale prezentate în cadrul emisiunii Tentaţii de la Radio România Cultural, în timp ce reflecţiile din partea a doua şi a treia cuprind eseurile publicate în revistele Vineri, Jurnalul literar şi Secolul 21.  

Cartea urmează, fără stricteţe, un fir cronologic, desfăşurat după criteriul unei ordini interioare care dă unitate şi coerenţă diverselor „capitole“ existenţiale. Astfel, începutul şi sfârşitul cărţii pot fi citite în oglindă: mutaţiile culturale datorate noilor tehnici de înregistrare, despre care se vorbeşte la începutul primei părţi, sunt corelate noului stil de viaţă definit de prezenţa internetului şi a telefoniei mobile, având implicaţii etice pe plan social şi familial. Tot în oglindă pot fi citite şi eseurile dedicate călătoriilor autoarei prin marile oraşe ale lumii, de la prima ieşire în străinătate, la începutul anilor ’70, la cele mai recente stagii şi conferinţe din străinătate. Incursiunile la Graz, Viena, Londra, Moscova sau Strasbourg devin pretexte pentru a analiza un alt stil de viaţă, pentru a vedea Bucureştiul cu ochii unui străin sau Occidentul cu ochii unui român.  

În categoria micilor şocuri culturale poate fi încadrată şi seria experienţelor inedite: o invitaţie nonconformistă la o nuntă de argint la Londra, un sejur mai neobişnuit în Normandia, confuzia cauzată în Belgia de orarul trenurilor afişat în exclusivitate în flamandă, stricta supraveghere la care autoarea este supusă în timpul unui colocviu la Moscova şi, nu în ultimul rând, preţul pe care trebuie să-l plătească pentru a vedea piramidele egiptene. Extrem de savuroase sunt întâmplările petrecute la masă, fie în restaurante, fie în cafenele. Suntem şocaţi de impoliteţea crasă a unor comeseni din timpul unei cine la mult lăudatul restaurant Chez Yvonne din Strasbourg, după cum ne uimeşte faptul că invitata de onoare trebuie să-şi plătească consumaţia la o trataţie în Berkeley, CA.  

Incursiunile la doctor, la bancă, la cumpărături, la diverşi cunoscuţi, la expoziţii şi muzee devin pentru autoare tot atâtea pretexte pentru a analiza aspectele pozitive sau negative ale unui mod de viaţă aflat într-o continuă transformare, „zguduirile“sale continue, care, deşi aparent minore, „nu au cum să nu ne afecteze comportamentul şi reacţiile la o mulţime de stimuli“ (p. 11).

  

Corina Anghel Crişu

Fapte diverse, stiluri de viaţă

» anul XXI, 2010, nr. 8 (243)