Concert

  

Ca o perdea

Bătută mereu de un vânt

Produs de mişcarea frunţii –

O mişcare nervoasă,

Fără intenţie şi scop,

Nefolosind la nimic –

Pletele acopereau şi descopereau

Ochii ascunşi cu grijă şi de pleoape.

Pletele

Cărunte, desigur, dar nu cenuşii

Şi nu sure,

Un fum mai curând sau o ceaţă

Excluzând bătrâneţea,

Doar fluturarea

Peste obrazul cufundat în mister

Ca-ntr-o apă

Pe care fruntea, mişcându-se ritmic,

O face unde şi valuri,

Iar pletele fumurii

Se scufundă.

Ana Blandiana

Concert

» anul XXI, 2010, nr. 8 (243)