Prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia ’80 la Maturitate“ 

          În 27 şi 28 mai a.c., la Piteşti, Câmpulung-Muscel şi Curtea de Argeş, s-a desfăşurat prima ediţie a Coloviului Naţional „Generaţia ’80 la Maturitate“. Au fost de faţă: Radu Aldulescu, Ştefan Dumitru Afrimescu, Aurel Maria Baros, Mircea Bârsilă, Ioan Buduca, Gabriel Chifu, Ionel Ciupureanu, Ioan Cristescu, Virgil Diaconu, Ioana Dinulescu, Dumitru Augustin Doman, Gellu Dorian, Sorin Durdun, Marius Ghica, Ştefan Ion Ghilimescu, Magda Grigore, Ioan Groşan, Silviu Guga, Gheorghe Izbăşescu, Ioan Lascu, Ion Bogdan Lefter, Victor Munteanu, Nicolae Oprea, Mircea Petean, Marta Petreu, Aurel Sibiceanu, Cassian Maria Spiridon, Vasile Spiridon, Constantin Stan, George Stanca, Liviu Ioan Stoiciu, Dumitru Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu, Călin Vlasie, George Vulturescu, Ion Zubaşcu.  

          Prima întîlnire, o masă rotundă pe tema Paradigma generaţiei ’80, unitate Şi diversitate, a fost moderată de Nicolae Oprea, criticul care, de altfel, a contribuit la naşterea proiectului. Discuţiile au pornit de la comunicările lui Constantin Stan şi Liviu Ioan Stoiciu. Participanţii la discuţii: Ioan Lascu, Ion Bogdan Lefter, Marta Petreu, Călin Vlasie, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Mircea Bârsilă, Ion Zubaşcu, Ioana Dinulescu, Gheorghe Izbăşescu Şi alţii, au făcut un istoric-mozaic al generaţiei de scriitori din toate centrele universitare, din toate colţurile ţării. S-au pus întrebări retorice, s-au emis teorii, s-a dezbătut pe seama faptului că gruparea aceasta s-ar afla la conducerea culturii române, s-a vorbit în contradictoriu, dar amical, despre omogenitatea sau eterogenitatea grupării, despre ideea de generaţie, în general, despre optzecism, în special, despre trăsăturile care o singularizează în cadrul larg al literaturii române, despre denumirea mai exactă a grupării (generaţie?, direcţie? fenomen?...), despre reflectarea optzecismului în istoriile literaturii române etc.  

          Prima zi s-a încheiat cu lansarea cărţii Generaţia ’80 văzută din interior, vol. I, de Dumitru Augustin Doman. Iar participanţii au primit cîte un exemplar din frumoasa carte.  În dimineaţa de vineri, 28 mai, la Câmpulung-Muscel, în sala de festivităţi a Primăriei, poeţii prezenţi au susţinut un recital, apoi au vizitat o expoziţie – organizată  special pentru participanţii la colocviu – despre personalităţi culturale muscelene, la Muzeul Municipal. 

          În aceeaşi zi, la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului de la Curtea de Argeş, a avut loc festivitatea de premiere. Un juriu format din Nicolae Oprea, Ioan Lascu, Ştefan Ion Ghilimescu, Vasile Spiridon şi Dumitru Ungureanu a acordat premiile ediţiei I, după cum urmează: Premiul de excelenţă „Radu G. Ţeposu“: Gabriel Chifu, pentru volumul Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită, Ed. Ramuri, 2009; Premiul de poezie „Ion Stratan“: Mircea Bârsilă, pentru volumul Monede cu portretul meu, Ed. Pământul, 2009; Premiul de proză „Gheorghe Crăciun“: Varujan Vosganian, pentru romanul Cartea Şoaptelor, Ed. Polirom, 2009; Premiul de critică, eseu, teorie, istorie literară „Alexandru Condeescu“: Cassian Maria Spiridon, pentru volumul Vieţi controlate, Ed. Junimea, 2009; Premiul special „Augustin Frăţilă“: Gheorghe Izbăşescu, pentru volumul Un pumnal sub cămaşă, Editura Limes, 2009; Premiul special al juriului: Constantin Stan, pentru romanul Trăieşte şi mergi mai departe, Ed. Pământul, 2009.  

          Colocviul, aflat la prima ediţie, a fost organizat prin colaborarea următoarelor instituţii: Uniunea Scriitorilor din România, Primăria Câmpulung-Muscel, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Editura Paralela 45, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Centrul Cultural Piteşti, Casa de Cultură „George Topârceanu“ din Curtea de Argeş.  

 

***

Prima ediţie a Colocviului Naţional „Generaţia ’80 la Maturitate“

» anul XXI, 2010, nr. 6 (241)