Iată o veste fericită: Premiul Cartea anului 2009, oferit de Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (ariel), a fost acordat pe 27 ianuarie 2010 Martei Petreu, pentru cartea Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian, şi lui Mircea MihăieŞ, pentru lucrarea Despre doliu: Un an din viaţa lui Leon W. Ambele volume au apărut la Editura Polirom. Îi felicit din inimă pe Marta şi pe Mircea, străluciţi şi curajoşi intelectuali, pentru acest binemeritat succes. Prin urmare, două cărţi pe care le recomand cât se poate de călduros, contribuţii esenţiale care probează maturitatea indubitabilă şi vocaţia critic-umanistă a culturii româneşti de azi.  Nu însăilări de opinii fabricate în serie, nu amatorisme narcisiste („lăutărisme“, vorba lui C. Noica), ci înfăptuiri reale întru spirit.

 

Vladimir Tismăneanu

Vladimir Tismăneanu

Premiile Ariel

» anul XXI, 2010, nr. 2 (237)