Errata

 

În numărul 3 a.c. al revistei România literară, articolul meu, intitulat Criticilor mei, a apărut cu erori pe care doresc să le corectez măcar în parte. Astfel, a fost pierdut subtitlul „Să mergem la dna Pârvulescu!“. Apoi, în baza paginii 11, a fost pierdută indicaţia: continuare în pag. 14; iar în pagina a 14-a, cititorul plin de răbdare este rugat de subsemnata să nu se lase derutat de indicaţia eronată („urmare din pag. 13“), ci să citească textul propriu-zis, adică urmare din pag. 11.

Marta Petreu

Marta Petreu

Errata

» anul XXI, 2010, nr. 2 (237)