Precizare

 

La replica dnei Ioana Pârvulescu (România literară, nr. 3, 2010), intitulată „Cine are ochi de văzut, să vadă“, răspund:

 

Aşa cum am mai precizat, nu există un articol al lui Mihail Sebastian intitulat „Familia «Cuvîntului»“.

Aducînd drept dovadă ad oculos fotocopia unei pagini din Cuvîntul, unde apar cuvintele „Familia «Cuvîntului»“, dna Pârvulescu susţine în continuare că articolul cu acest titlu există.

În realitate, ceea ce dă dna Pârvulescu drept articol este o parte – una din nouăsprezece! – dintr-un articol al lui Sebastian intitulat „Cuvîntul“, de la 4 noiembrie 1924 pînă astăzi (6 noiembrie 1933).

O nouă insinuare făcută de dna Pârvulescu, aceea că nu aş fi cunoscut pînă acum articolul, este gratuită, din moment ce eu îl comentez, cu titlul lui real, pe patru pagini în cartea mea (v. Diavolul şi ucenicul său: Nae Ionescu – Mihail Sebastian, p. 90-94).

Întins pe şapte pagini de ziar (de la pagina a treia la pagina a zecea), articolul „Cuvîntul“, de la 4 noiembrie 1924 pînă astăzi este format din 19 părţi, fiecare cu subtitlul ei: „Titus Enacovici“, „În noiembrie 1924“, „Reacţiunea «Cuvîntului»“, „4 ianuarie 1927“, „Umbra liberală revine“, „Moartea Regelui – tristul început al Regenţii“ etc., etc., pînă la partea finală, ce are subtitlul „Familia «Cuvîntului»“. Semnătura lui Sebastian apare de două ori, la începutul şi la sfîrşitul lungului său articol. Unitatea articolului „Cuvîntul“, de la 4 noiembrie 1924 pînă astăzi este clară, căci Sebastian prezintă de-a lungul lui istoria Cuvîntului şi meritele lui Nae Ionescu. În plus, zeţarii au fost atenţi ca la machetare să repete, sus, pe toate paginile, titlul întreg al articolului; la baza paginilor este indicat limpede: „Continuare în pag. ...“, iar în partea de sus a paginilor este specificat: „Continuare din pag. ...“.

 

Concluzie: Nu există un articol al lui Sebastian intitulat „Familia «Cuvîntului»“ – chiar dacă dna Pârvulescu a susţinut şi susţine şi acum că există. A considera partea drept întreg şi subtitlul drept titlu, cum face dna Pârvulescu, tot invocare de articol inexistent se cheamă.

Marta Petreu

3 februarie 2010, Cluj    

Marta Petreu

Precizare

» anul XXI, 2010, nr. 2 (237)