Comunicat al usr

 

Joi, 28 ianuarie, la sediul usr, s-a întrunit Consiliul Uniunii. Şedinţa a fost prezitată de dl Nicolae Manolescu. Consiliul a aprobat execuţia bugetară pe 2009 şi preliminarea bugetului pe 2010. Consiliul a aprobat propunerile Comitetului Director pentru grila de salarizare în cadrul usr şi un proiect iniţiat de usr pentru salvarea literaturii române din situaţia de criză creată prin încetarea unor finanţări, prăbuşirea sistemului de difuzare a revistelor etc. Prin vot secret, Consiliul a ales comisiile usr, între care şi Comisia de validare, apreciată drept una dintre cele mai importante pentru funcţionarea organizaţiei.

 

Comitetul Director al usr s-a întrunit în formaţie completă pentru o şedinţă-maraton ce a durat opt ore. Preşedintele usr, dl Nicolae Manolescu, a informat Comitetul despre demersurile conducerii legate de relaţia usr şi anuc cu statul român. Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii usr au prezentat rapoarte privind situaţia financiară a usr, proiecte ale usr pentru evenimente literare interne şi pentru contacte culturale externe. Au fost evaluate apoi proiectele depuse de membri şi filiale pentru finanţare pe semestrul I al anului 2010. Rezultatele finale vor fi cunoscute după stabilirea acelor proiecte care vor fi trecute la finanţare din lecturi publice. Au fost rezolvate şi diferite cereri curente ale membrilor şi filialelor.

 

***

Comunicat al USR

» anul XXI, 2010, nr. 2 (237)