Vârsta literaturii

 

Paul Aretzu

 

Oricâţi ani ar adăuga vieţii, personalităţile, în special cele literare, îşi păstrează o imagine tânără/o prezenţă expresivă, dată de (relativa) imuabilitate a operei, dar mai ales de aşteptarea unor noi întâlniri (uneori, aceleaşi repetate) cu iniţiaţii lor. Scrisul, arta în general sunt elixiruri, conţinând iluzia eternităţii. Timpul scriitorilor este timpul creaţiei lor.

Domnul Nicolae Manolescu se împărtăşeşte din plin din această magie. Vârsta îi sporeşte opera şi autoritatea. Imaginea reală a Domniei Sale este, unitară în ubicuitatea sa, cea a inteligenţei, a profunzimii, a clarităţii, a echilibrului, a spectacolului de idei şi stilistic din Metamorfozele poeziei, Contradicţia lui Maiorescu, Teme, Arca lui Noe, Istoria critică a literaturii române…

Plinătatea zilelor era socotită în vechime o favoare divină. Potrivit unei tăbliţe babiloniene, 60 de ani însemna maturitate, 70 viaţă lungă, 80 însemna bătrâneţe, iar 90 bătrâneţe extremă. Domnul Manolescu este azi un om energic, afabil, rafinat, îndeplinindu-şi multiplele îndatoriri, de profesor universitar, de diplomat cultural, de director de revistă, de preşedinte al breslei scriitoriceşti.

Scriitorul nu lucrează pentru sine, ci pentru ceilalţi, iar munca sa este, desigur, o donaţie. Domnul Manolescu a scris toată viaţa, aproape neîntrerupt, critică literară, care s-a cristalizat în monografii şi sinteze mari de istorie literară, eseistică, memorialistică, publicistică. A influenţat esenţial viaţa literară românească, susţinând programe şi direcţionând, imprimându-se în multe conştiinţe estetice. Treizeci de ani a fost criticul de referinţă, reperul axiologic. Douăzeci de ani a lucrat la Istoria critică a literaturii române. A susţinut scriitori, în vremuri ostile libertăţii scrisului, a format o nouă generaţie. Este un model. Se aşteaptă de la Domnia Sa încă mult, iar scrisul nu are vârstă.

Îi dorim, la aniversare, viaţă lungă şi har în toate ale sale.

 

Paul Aretzu

Vârsta literaturii

» anul XX, 2009, nr. 11 (234)