Editorial

Marta Petreu: An nou, probleme noi?

Cafe Apostrof

***: Comunicat USR

***: Comunicat USR din 10 decembrie 2015

***: Enescu în primă audiţie absolută

***: Gheorghe Grigurcu a primit Premiul Naţional „Mihai Eminescu“

Puncte de reper

Corin Braga: Vintilă Ivănceanu – destructurarea onirică a naraţiunii

Cronica literară

Irina Petraş: O lectură frivolă (Dan C. Mihăilescu, Trei vămi ale feminităţii exemplare. Bucureşti: Humanitas, 2013)

Ion Pop: Cărţi româneşti în Italia

Poeme

Sorin-Mihai Grad: recunosc; gherasime; holeră; jurnal de front; sfârşit; deşert

Dinu Ianculescu: Cade peste mine bruma, brumă rece; Era vară, era lună; Septembrie;

Dosar Pompiliu Teodor

Pompiliu Teodor: „Un trecut cu care m-am simţit solidar“

Ioan-Aurel Pop: O evocare prin vorbe şi fapte antologice

Ovidiu Ghitta: Profesorul care ştia să-şi poarte pălăria

Ovidiu Pecican: Profesorul meu

Marta Petreu: Şi eu i-am fost studentă

Biblioteci în aer liber

Federico García Lorca în traducerea lui Ion Vianu: Romanţa lunii, lună; Preciosa şi văzduhul; Caft; Romanţă somnambulă

Sub lupa memoriei

Vladimir Tismăneanu: Naufragiul comunismului şi resurecţia memoriei

Vertical

Ovidiu Pecican: Istorie literară în portrete (II) (Ioan Holban, Literatura română de azi: Poezia. Proza. TipoMoldova, 2013)

Eseu

Gelu Ionescu: Figuranţii (3)

Cu ochiul liber

George Neagoe: K (Octavian Soviany, Moartea lui Siegfried. Ed. Cartea Românească, 2015)

Alexander Baumgarten: Sufletele călătoare (Marcus Tullius Cicero/Ambrosius Theodosius Macrobius, Somnium Scipionis (Visul lui Scipio)/Commentarii in Somnium Scipionis (Comentarii la Visul lui Scipio), ediţie bilingvă. Iaşi: Editura Institutul European, 2014

Anca Chiorean: Semantică istorică şi ghilimele moderne (Mircea Anghelescu, Poarta neagră: Scriitorii şi închisoarea. Bucureşti: Cartea Românească, 2013)

Constantin Cubleşan: Imnele Transilvaniei (Ioan Alexandru, Imnele Transilvaniei. Cluj: Editura Renaşterea, 2015)

Adrian Papahagi: Un bildungsroman memorialistic (Victor Ieronim Stoichiţă, Despărţirea de Bucureşti. Humanitas, 2015)

Iulian Boldea: Exerciţii de trecut (Ioana Nicolaie, Lomografii. Editura Humanitas, 2015)

Cristian Vasile: Despre Primul Război Mondial (Radu Tudorancea, Frontul de acasă: Propagandă, atitudini şi curente de opinie în România primului război mondial. Cluj-Napoca: Eikon, 2015))

De la colaboratorii noştri

Carol Iancu: De ce am scris cartea Evreii din Hârlău