Un secol de la izbucnirea Primului Război Mondial

Anchetă realizată de Marta Petreu şi Lukács József: ***

Ovidiu Pecican: Poze de familie

Horia Gârbea: Primul Război Mondial în literatura română

Irina Petraş: „Scăldat în moarte“

Cristian Vasile: La Sofia, în 1966, despre Primul Război Mondial

Cseke Péter: Clujul „în vecinătatea“ oraşului Noirmoutier Naraţiunea unui coşmar secular, Mănăstirea neagră

Vasile Dâncu: Bătrânii

Al. Săndulescu: România în ajunul şi în toiul războiului: învinsă şi învingătoare

Iulian Boldea: Primul Război Mondial: reprezentări narative

Sonia Elvireanu: Reprezentarea Primului Război Mondial în romanul lui Roland Dorgelès Cruci de lemn

George Neagoe: Sarcasm şi ideal

Marginalii la Primul Război Mondial

Józsa Márta: 25 - 52, 14 - 41 – despre o surpriză oferită la zi de naştere –

Dosar: Jules Isaac şi Alexandru Şafran

Carol Iancu: Jules Isaac, Alexandru Şafran şi dialogul iudeo creştin

Carol Iancu: Dosar: Jules Isaac şi Alexandru Şafran (continuare)

Poeme

Sorin Lucaci: nu-mi place să scriu poeme de dragoste, biografia recidivistă a îngerului, iubito îngerul bucătăriilor transcendentale, s-a trezit într-o dimineaţă şi-a plecat

Vertical

Ovidiu Pecican: Ultima scrutare (Petru Dumitriu, Non credo, oro. Polirom, 2014)

Cu ochiul liber

George Neagoe: Percepţii ale exilului (Dumitru Dobre, O istorie în date a exilului şi emigraţiei româneşti (1949-1989). Ed. Militară, 2013)

Cristian Vasile: Justiţia de tranziţie şi asumarea trecutului totalitar (Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory [Justiţia de tranziţie în România postcomunistă: Politica memoriei]. Prefaţă de Mark Kramer. Cambridge

Eseu

Ion Pop: „Obiectele pierdute“ ale lui Duşan Petrovici

Sub lupa memoriei

Vladimir Tismăneanu: Jelind de-a pururi osemintele secrete – despre filmul Ida –

Proză

Cristian Robu-Corcan: Să-mi spuneţi Gianina...