Comunicat al Uniunii Scriitorilor

***: Legea pentru finanţarea revistelor de cultură

Eveniment

Florica Ciodaru-Courriol: Festivalul de la Chambéry

Estuar: Mircea Cărtărescu

Ion Pop: Recapitulări

Interviu realizat de Marta Petreu: Conversaţii cu Mircea Cărtărescu

Vladimir Tismăneanu: O capodoperă numită Orbitor

Iulian Boldea: Un prozator de Nobel

Vertical

Ovidiu Pecican: Literatura europeană premiată

Poeme

Liviu Georgescu: La unison; Prin defectele cernelii; Alchimii; Putere; Stampă; Între lătrături şi ciopliri; Impas; Acuarelă

Cu ochiul liber

George Neagoe: Târgul de Moşi (Adina Popescu, Calea Moşilor. Casa de Pariuri Literare, 2014)

Iulian Boldea: Unul şi multiplul (Gabriel Chifu, Ploaia trivalentă. Timişoara: Editura Brumar, 2015)

Alexander Baumgarten: Definiţiile lui Dumnezeu în Cartea celor 24 de filosofi ()

Antonio Patraş: Literatura şi clişeul: Istoria unei revalorizări (Jean Paulhan, Florile din Tarbes sau Teroarea în Litere. Traducere, prefaţă şi note de Adrian Tudurachi. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2015)

Cronica teatrală

Ana Ionesei: Bicicleta în albastru minor

Dosar Apostrof: Cluj, capitală culturală europeană

Anchetă realizată de Amalia Lumei: Ancheta Apostrof: Ce aşteptaţi, scriitori fiind, de la proiectul „Cluj – capitală culturală europeană“?

Lukács József: Clujul, capitală...

Ioana Bot: ***

Icu Crăciun: ***

Ion Pop: ***

Alexandru Jurcan: ***

Marta Petreu: ***

Darie Ducan: ***

Valentin Chifor: Un posibil răspuns...

Interviu realizat de Amalia Lumei: Conversaţii cu Florin Moroşanu

Interviu realizat de Amalia Lumei: Conversaţii cu Florin Moroşanu

Ospăţul filosofilor

Ştefan Bolea: Despre paranoia la Dostoievski